Kontrole i audyty

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

Sprawozdanie z działalności Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

Roczny plan działalności Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

Podkategorie