Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku otwarta na nowe kompetencje na rynku pracy i w życiu społecznym stosownie do wyzwań zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku jest jednostką badawczo-dydaktyczną. Jest otwarta na nowe wyzwania w tym zakresie stosownie do wymogów zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Misją WSEwB jest:

  • kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy (w zakresie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych);
  • rozwój własnej kadry badawczo-dydaktycznej;
  • współpraca ze środowiskiem akademickim w regionie, kraju i zagranicą;
  • tworzenie warunków do współpracy sfery nauki i biznesu oraz transferu wiedzy i innowacji.

Misja Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku jest realizowana z poszanowaniem następujących zasad horyzontalnych: równy status kobiet i mężczyzn, kształcenie przez całe życie.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku konsekwentnie wypełnia rolę kreatora rozwoju regionalnego integrując środowiska edukacyjne i gospodarcze. Bogate doświadczenia w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz silna sieć współpracy międzynarodowej pozwalają także na inicjowanie i udział w przedsięwzięciach o zasięgu europejskim.

więcej

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 12:40 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 12:42 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 12:44 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 luty 2022 12:13 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 luty 2022 12:14 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 luty 2022 12:16 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 luty 2022 13:20 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 luty 2022 13:21 Super User