• nr 1/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych szkoleń oraz zatwierdzenie programów kształcenia dla tych szkoleń.
 • nr 2/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych "Inspektor Ochrony Danych Osobowych - podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji" oraz zatwierdzenie programu kształcenia tych studiów.
 • nr 3/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia przedmiotów specjalnościowych do wyboru w semestrze letnim  roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach: "Ekonomia" studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na kierunku "Bezpieczeństwo  i higiena pracy" studia pierwszego stopnia.
 • nr 4/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii  w zakresie współpracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z Uniwersytetem Szymkenckim w Kazachstanie.
 • nr 5/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii  w zakresie współpracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 • nr 6/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii  w zakresie współpracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z tbproject Tomasz Borowski  ul. Bohaterów Westerplatte  27, 43-300 Bielsko-Biała.
 • nr 7/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych "Podyplomowe studia w zakresie zarządzania - "Master of Business Administration" oraz zatwierdzenie programu kształcenia tych studiów.
 • nr 8/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 1/2014 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości  honorarium w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy nauczycieli akademickich.
 • nr 9/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych "Doradztwo i coaching kariery" oraz zatwierdzenie programu kształcenia dla tych studiów.
 • nr 10/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności naukowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w 2017 roku.
 • nr 11/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia planu badań i planu wydawniczego na 2018 rok w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 12/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji kierunkowych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 13/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia class="h5">w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w 2017 roku.
 • nr 14/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów na kierunki: "Ekonomia", "Bezpieczeństwo i  higiena pracy" oraz "Rolnictwo i agrobiznes"  w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020.
 • nr 15/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie limitu przyjęć na I rok studiów  w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020.
 • nr 16/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  Rektora z działalności merytorycznej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2017.
 • nr 17/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii  w zakresie współpracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z Fundacją Partnerstwo na Rzecz Rozwoju , współkoordynatora Klastra Technologicznego INFOTECH.
 • nr 18/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2017.
 • nr 19/2018 z z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2018.
 • nr 20/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie i programie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym.
 • nr 1/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia przedmiotów specjalnościowych do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach: Ekonomia studia pierwszego i drugiego stopnia oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia pierwszego stopnia.
 • nr 2/2019 z z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w uchwale nr 15/2018 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z dnia 17 maja 2018 roku dotyczącej zasad przyjęć na I rok studiów na kierunki: "Ekonomia", "Bezpieczeństwo i higiena pracy", "Rolnictwo i agrobiznes" w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020.
 • nr 3/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w uchwale nr 14/2018 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z dnia 17 maja 2018 roku dotyczącej limitu przyjęć na I rok studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020.
 • nr 4/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku do 2020 roku (z perspektywą do 2025 roku).
 • nr 5/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 6/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
 • nr 7/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności wydawniczej 2018 roku i planu wydawniczego na 2019 rok w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 8/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji kierunkowych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 9/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w 2018 roku.
 • nr 10/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji strategii i działalności merytorycznej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2018.
 • nr 11/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 24/2016 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu potwierdzenia efektów uczenia się w wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 12/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 13/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie porozumienia o współpracy między Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku i Uniwersytetem Nowych Technologii w Kijowie.
 • nr 14/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2018.
 • nr 15/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na rok 2019.
 • nr 16/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów na kierunki: "Ekonomia", Bezpieczeństwo i higiena pracy", "Rolnictwo i agrobiznes", oraz "Informatyka stosowana" w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2020/2021.
 • nr 17/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie limitu przyjęć na I rok studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2020/2021.
 • nr 18/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 19/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w spawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym.
 • nr 20/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym.
 • nr 21/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzania zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy o profilu praktycznym.
 • nr 22/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka stosowana o profilu praktycznym.
 • nr 23/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Rolnictwo i agrobiznes o profilu praktycznym.
 • nr 24/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 25/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, a także zasad korzystania z infrastruktury badawczej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 26/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych " Podyplomowe studia w zakresie zarządzania - Master of Business administration (MBA) I" oraz zatwierdzenia programu studiów.
 • nr 27/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych " Podyplomowe studia w zakresie zarządzania - Master of Business Administration (MBA) II" oraz zatwierdzenia programu studiów.
 • nr 28/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych " Podyplomowe studia w zakresie zarządzania - Master of Business Administration (MBA) III" oraz zatwierdzenie programu studiów.
 • nr 29/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania " HR Business Partner" oraz zatwierdzenie programu studiów.
 • nr 30/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych w zakresie zarządzania " Manager organizacji pozarządowej" oraz zatwierdzenia programu studiów.
 • nr 31/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia umowy o współpracy między Wyższą Szkołą Ekonomiczną w białymstoku a Synergia Onlajn Sp. z o.o.
 • nr 32/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia umowy o twórczej współpracy między Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku a Dagestańskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym im. M. M. Dzambulatova w Machaczkale.
 • nr 33/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia umowy między Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku a Dagestańskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Machaczkale.
 • nr 34/2019 z dnia 04 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia przedmiotów specjalnościowych do wyboru w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach: "Bezpieczeństwo i higiena pracy" studia pierwszego stopnia oraz "Ekonomia" studia pierwszego i drugiego stopnia.
 • nr 35/2019 z  dnia 04 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku i wytycznych do sporządzenia wzoru odpisów dyplomu wydawanego w języku angielskim i rosyjskim.
 • nr 36/2019 z dnia 04 października 2019 roku w sprawie dyplomowania i prac dyplomowych.
 • nr 37/2019 z dnia 04 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kierunku Prawno - finansowego studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
 • nr 38/2019 z dnia 04 października 2019 roku w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Wyższej Szkoły ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 01/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przedmiotów specjalnościowych do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunkach: "Ekonomia" studia pierwszego i drugiego stopnia oraz "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" studia pierwszego stopnia.
 • nr 02/2020  z  dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Prawno-Finansowym o profilu praktycznym.
 • nr 03/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku.
 • nr 04/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii zawarcia porozumienia o współpracy między Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku a Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży.
 • nr 05/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku a Podlaskim Instytutem Kultury.
 • nr 06/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Prawno-Finansowym o profilu praktycznym.
 • nr 07/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji kierunkowych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 08/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w 2019 roku.
 • nr 09/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania ze strategii działalności merytorycznej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za 2019 rok.
 • nr 10/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności wydawniczej w 2019 roku i planu wydawniczego na 2020 ro Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 11/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów na kierunki: "Ekonomia", "Bezpieczeństwo i higiena pracy", "Rolnictwo i agrobiznes" oraz "Informatyka stosowana" w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022.
 • nr 12/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęć na I rok studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022.
 • nr 13/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy dwustronnej pomiędzy Prywatną uczelnią "Grodzieńskim College Biznesu i Prawa" i Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku.
 • nr 14/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 15/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku.
 • nr 16/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku.
 • nr 17/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną.
 • nr 18/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych " Podyplomowe studia w zakresie zarządzania - nowe metody i technologie w projektowaniu kultury" oraz zatwierdzenie programu studiów.
 • nr 19/2020 z dnia 03 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2019.
 • nr 20/2020 z dnia 03 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na rok 2020.
 • nr 21/2020 z dnia 03 września 2020 roku w sprawie zatwierdzania zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku prawno - finansowym o profilu praktycznym.
 • nr 22/2020 z dnia 03 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia przedmiotów specjalnościowych do wyboru w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na kierunkach: Bezpieczeństwo i higiena pracy" - studia pierwszego stopnia oraz "Ekonomia" - studia pierwszego i drugiego stopnia.
 • nr 23/2020 z dnia 03 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku.
 • nr 01/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przedmiotów specjalnościowych do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2012 na kierunkach: "Ekonomia" studia pierwszego i drugiego stopnia, "Bezpieczeństwo i higiena Pracy" studia pierwszego stopnia oraz "Informatyka stosowana" studia pierwszego stopnia.
 • nr 02/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zestawu pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy na kierunkach: "Ekonomia" studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
 • nr 03/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku.
 • nr 04/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji kierunkowych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 05/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w 2020 roku.
 • nr 06/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania ze strategii i działalności merytorycznej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za 2020 rok.
 • nr 07/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności wydawniczej w 2020 roku i planu wydawniczego na 2021 ro Wyższej szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 08/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów na kierunki: "Ekonomia", "Bezpieczeństwo i higiena pracy", "Rolnictwo i agrobiznes", "Informatyka stosowana" oraz "Kierunek Prawno-Finansowy" w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 09/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie limitu przyjęć na I rok studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2022/2023.
 • nr 10/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2020.
 • nr 11/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na rok 2021.
 • nr 12/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych "Budowanie wizerunku w administracji publicznej" oraz zatwierdzenie programu studiów.
 • nr 13/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym.
 • nr 14/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym.
 • nr 15/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy o profilu praktycznym.
 • nr 16/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Rolnictwo i agrobiznes o profilu praktycznym.
 • nr 17/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka stosowana o profilu praktycznym.
 • nr 18/2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przedmiotów specjalnościowych do wyboru w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na kierunkach: "Ekonomia" studia pierwszego i drugiego stopnia, "Bezpieczeństwo i higiena Pracy" studia pierwszego stopnia oraz "Informatyka stosowana" studia pierwszego stopnia.
 • nr 19/2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora wyższej Szkoły ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 20/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku - w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 21/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 22/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, a także zasad korzystania z infrastruktury badawczej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 23/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 01/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia przedmiotów specjalnościowych do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na kierunkach: "Ekonomia" studia pierwszego i drugiego stopnia, "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" studia pierwszego stopnia oraz "Informatyka stosowana" studia pierwszego stopnia.
 • nr 02/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji kierunkowych efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2020/2021.
 • nr 03/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w 2021 roku.
 • nr 04/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania ze strategii i działalności merytorycznej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za 2021 rok.
 • nr 05/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności wydawniczej w 2021 roku i plany wydawniczego na 2022 rok Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 06/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku do 2030 roku.
 • nr 07/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2021.
 • nr 08/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na rok 2022.
 • nr  09/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany programu studiów podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku.
 • nr 10/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przypisania Polskiej Ramy Kwalifikacji o nazwie "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji" oraz włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • nr 11/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym.
 • nr 12/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym.
 • nr 13/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w prawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy o profilu praktycznym.
 • nr 14/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka stosowana o profilu praktycznym.
 • nr 15/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Prawno -Finansowym o profilu praktycznym.
 • nr 16/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zasad przyjęć na I roku studiów na kierunki: "Ekonomia", "Bezpieczeństwo i higiena pracy", "Rolnictwo i agrobiznes", "Informatyka stosowana" oraz "Kierunek Prawno-Finansowy" w Wyższej Szkole  Ekonomicznej w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024.
 • nr 17/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie limitu przyjęć na I rok studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2023/2024.
 • nr 18/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie odbywania praktyk zawodowych przez studentów wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 19/2022 z dnia 07 października 2022 roku w sprawie zatwierdzenia przedmiotów specjalnościowych do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 na kierunkach: "Ekonomia" studia pierwszego i drugiego stopnia, "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" studia pierwszego stopnia oraz "Informatyka stosowana" studia pierwszego stopnia.
 • nr 20/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zawarcia "Deklaracji Intencji i Porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia akademickiego i działalności naukowej, wymiany studentów, wykładowców, pracowników i informacji, opracowywania i wdrażania połączonych programów kształcenia i  studiów w celu wzajemnej uznawalności tytułów, przy wspólnym udziale w programach i projektach unijnych" pomiędzy Ługańskim Narodowym Uniwersytetem Imienia Tarasa Szewczenki (Ukraina, Połtawa) a Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku.
 • nr 21/2022 z dnia 7 października 2022 roku w sprawie wyrażania opinii w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku a Turan University (Ałmata, Kazachstan).
 • nr 22/2022 z dnia 7 października 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu z wyróżnieniem obowiązującego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 23/2022 z dnia 7 października 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zestawu pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy na kierunku "Informatyka stosowana" studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
 • nr 01/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia przedmiotów specjalnościowych do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 na kierunkach: "Ekonomia" studia pierwszego i drugiego stopnia, "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" studia pierwszego stopnia oraz "Informatyka stosowana" studia pierwszego stopnia.
 • nr 02/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie przypisania Polskiej Ramy Kwalifikacji o nazwie "Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy w organizacji".
 • nr 03/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie włączenia kwalifikacji o nazwie "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji", nadawanej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku po ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
 • nr 04/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym poprzez wprowadzenie nowych specjalności.
 • nr 05/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2022.
 • nr 06/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na rok 2023.
 • nr 07/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji kierunkowych efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2021/2022.
 • nr 08/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w 2022 roku.
 • nr 09/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania ze strategii i działalności merytorycznej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za 2022 rok.
 • nr 10/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności wydawniczej w 2022 roku i planu wydawniczego na 2023 rok Wyższej szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 11/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku a Kyrgyz State Technical University im. I. Razzkova (KSTU) w Biszkek (Kirgistan).
 • nr 12/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku a Narodową Akademią Nauk Ukrainy w Odessie.
 • nr 13/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym.
 • nr 14/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym.
 • nr 15/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w programie studiów pierwszego stopnia n kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy o profilu praktycznym.
 • nr 16/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów na kierunki: "Ekonomia", Bezpieczeństwo i higiena pracy", "Informatyka stosowana" oraz"Kierunek Prawno-Finansowy" w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2024/2025.
 • nr 17/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie limitu przyjęć na I rok studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2024/2025.
 • nr 18/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 19/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie dyplomowania i prac dyplomowych.
 • nr 20/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia przedmiotów specjalnościowych do wyboru w roku akademickim 2023/2024 na kierunkach: "Ekonomia" - studia pierwszego i drugiego stopnia, "Prawno-finansowym: - studia pierwszego stopnia. "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" - studia pierwszego stopnia oraz "Informatyka stosowana" - studia pierwszego stopnia.
 • nr 01/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2023.
 • nr 02/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na rok 2024.
 • nr 03/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji kierunkowych efektów uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 04/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w 2023 roku.
 • nr 05/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania ze strategii i działalności merytorycznej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2023.
 • nr 06/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności wydawniczej w 2023 roku i planu wydawniczego na 2024 rok Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 07/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku a Narodową Akademią Statystyki, Rachunkowości i Audytu w Kijowie (Ukraina).

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Senatu WSEwB nr 1/2018 pdf 24.36 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 2/2018 pdf 4.02 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 3/2018 pdf 1,010.65 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 4/2018 pdf 329.90 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 5/2018 pdf 343.73 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 6/2018 pdf 353.59 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 7/2018 pdf 3.04 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 8/2018 pdf 478.46 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 9/2018 pdf 428.95 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 10/2018 pdf 6.90 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 11/2018 pdf 1.96 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 12/2018 pdf 10.23 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 13/2018 pdf 4.00 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 14/2018 pdf 1.51 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 15/2018 pdf 554.80 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 16/2018 pdf 37.16 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 17/2018 pdf 374.33 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 18/2018 pdf 13.33 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 19/2018 pdf 4.21 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 20/2018 pdf 872.66 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 1/2019 pdf 88.46 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 2/2019 pdf 97.05 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 3/2019 pdf 77.96 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 4/2019 pdf 66.20 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 5/2019 pdf 70.15 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 6/2019 pdf 67.29 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 7/2019 pdf 56.15 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 8/2019 pdf 70.98 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 9/2019 pdf 70.70 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 10/2019 pdf 66.98 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 11/2019 pdf 69.46 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 12/2019 pdf 67.28 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 13/2019 pdf 58.47 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 14/2019 pdf 60.53 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 15/2019 pdf 60.41 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 16/2019 pdf 1.11 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 17/2019 pdf 505.40 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 18/2019 pdf 5.86 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 19/2019 pdf 10.21 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 20/2019 pdf 9.79 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 22/2019 pdf 9.28 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 23/2019 pdf 9.93 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 25/2019 pdf 3.40 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 24/2019 pdf 2.78 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 26/2019 pdf 4.31 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 27/2019 pdf 2.53 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 28/2019 pdf 4.59 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 29/2019 pdf 2.04 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 30/2019 pdf 1.87 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 31/2019 pdf 183.61 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 32/2019 pdf 206.35 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 33/2019 pdf 191.03 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 21/2019 pdf 7.22 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 34/2019 pdf 444.67 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 35/2019 pdf 312.86 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 36/2019 pdf 3.23 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 37/2019 pdf 281.28 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 38/2019 pdf 235.26 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 01/2020 pdf 436.19 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 02/2020 pdf 7.28 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 03/2020 pdf 1.83 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 04/2020 pdf 184.88 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 05/2020 pdf 184.16 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 06/2020 pdf 7.60 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 07/2020 pdf 2.89 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 08/2020 pdf 1.68 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 09/2020 pdf 14.83 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 10/2020 pdf 527.41 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 11/2020 pdf 1.01 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 12/2020 pdf 448.84 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 13/2020 pdf 617.58 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 14/2020 pdf 2.76 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 17/2020 pdf 1.90 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 19/2020 pdf 192.00 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 20/2020 pdf 200.82 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 21/2020 pdf 5.95 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 22/2020 pdf 455.41 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 23/2020 pdf 868.46 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 01/2021 pdf 524.86 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 02/2021 pdf 1.95 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 03/2021 pdf 1.69 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 04/2021 pdf 6.28 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 05/2021 pdf 1.94 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 06/2021 pdf 15.16 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 07/2021 pdf 478.70 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 08/2021 pdf 1.10 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 09/2021 pdf 479.39 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 10/2021 pdf 194.48 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 11/2021 pdf 193.89 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 15/2021 pdf 7.11 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 16/2021 pdf 8.39 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 17/2021 pdf 7.86 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 18/2021 pdf 465.90 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 19/2021 pdf 588.46 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 20/2021 pdf 12.28 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 21/2021 pdf 9.52 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 22/2021 pdf 8.12 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 23/2021 pdf 7.79 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 04/2019 pdf 4.30 MB Super User
Strategia rozwoju WSEwB 2025 pdf 947.98 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 15/2020 pdf 1.71 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 16/2020 pdf 1.87 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 18/2020 pdf 1.63 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 13/2021 pdf 9.47 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 14/2021 pdf 9.22 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 01/2022 pdf 976.54 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 02/2022 pdf 6.86 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 03/2022 pdf 2.07 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 04/2022 pdf 16.46 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 05/2022 pdf 731.10 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 06/2022 pdf 4.30 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 07/2022 pdf 399.00 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 08/2022 pdf 397.03 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 09/2022 pdf 3.02 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 10/2022 pdf 549.87 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 11/2022 pdf 7.61 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 12/2022 pdf 7.25 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 13/2022 pdf 7.29 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 14/2022 pdf 8.10 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 15/2022 pdf 7.51 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 16/2022 pdf 2.50 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 17/2022 pdf 936.02 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 18/2022 pdf 6.99 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 19/2022 pdf 747.21 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 20/2022 pdf 606.88 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 21/2022 pdf 379.87 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 22/2022 pdf 726.03 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 23/2022 pdf 1.20 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 01/2023 pdf 340.10 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 02/2023 pdf 149.02 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 03/2023 pdf 160.70 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 04/2023 pdf 4.67 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 05/2023 pdf 145.19 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 06/2023 pdf 1.23 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 07/2023 pdf 224.16 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 08/2023 pdf 193.88 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 09/2023 pdf 13.37 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 10/2023 pdf 398.31 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 11/2023 pdf 202.36 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 12/2023 pdf 192.98 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 13/2023 pdf 8.13 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 14/2023 pdf 9.30 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 15/2023 pdf 8.84 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 16/2023 pdf 1.25 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 17/2023 pdf 462.09 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 18/2023 pdf 6.77 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 19/2023 pdf 1.82 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 20/2023 pdf 747.11 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 01/2024 pdf 203.23 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 02/2024 pdf 201.45 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 03/2024 pdf 255.06 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 04/2024 pdf 238.27 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 05/2024 pdf 250.04 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 06/2024 pdf 232.39 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 07/2024 pdf 212.84 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 październik 2018 11:29 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 11:55 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 11:57 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 październik 2018 11:41 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 12:33 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 12:42 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 12:46 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 12:48 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 12:57 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 13:02 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 13:04 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 13:08 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 13:16 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 13:24 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 13:29 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 13:31 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 13:37 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 12:46 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 08:53 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 09:02 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 09:06 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 09:10 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 09:17 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 09:19 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 09:22 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 09:28 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 10:18 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 10:22 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 10:27 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 10:54 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:04 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:09 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:11 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:14 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:16 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:19 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:21 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:22 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:25 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:26 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:28 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:30 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:31 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:34 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:37 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:39 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:42 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:44 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:47 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:47 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:48 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 lipiec 2019 12:55 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 lipiec 2019 12:55 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 lipiec 2019 12:56 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 lipiec 2019 13:53 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 lipiec 2019 13:55 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 06:56 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 lipiec 2019 06:57 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 02 październik 2019 08:08 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 październik 2019 12:34 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 październik 2019 12:35 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 październik 2019 12:44 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 12 grudzień 2019 10:04 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 luty 2020 11:51 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 luty 2020 11:59 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 09:17 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 marzec 2020 09:22 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 marzec 2020 09:22 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 kwiecień 2020 08:59 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 kwiecień 2020 09:02 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 maj 2020 13:26 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 maj 2020 13:35 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 lipiec 2020 12:20 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 lipiec 2020 12:34 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 lipiec 2020 12:36 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 lipiec 2020 12:38 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 wrzesień 2020 07:12 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 23 wrzesień 2020 07:13 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 listopad 2020 08:37 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 listopad 2020 08:43 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 kwiecień 2021 11:22 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 kwiecień 2021 11:28 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 kwiecień 2021 11:45 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 sierpień 2021 09:18 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 sierpień 2021 09:22 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 sierpień 2021 10:17 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 sierpień 2021 10:21 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 sierpień 2021 10:28 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 wrzesień 2021 11:49 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 wrzesień 2021 07:57 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 13:42 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 styczeń 2022 13:53 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 styczeń 2022 14:00 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 styczeń 2022 14:18 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 luty 2022 13:16 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 22 luty 2022 12:48 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 24 luty 2022 09:26 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 16 marzec 2022 13:56 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 16 marzec 2022 13:59 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 16 marzec 2022 14:21 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 marzec 2022 14:36 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 luty 2023 12:11 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 luty 2023 12:23 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 luty 2023 12:46 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 luty 2023 13:01 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 marzec 2023 12:49 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 15 marzec 2023 13:20 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 15 marzec 2023 13:29 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 marzec 2023 13:44 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 kwiecień 2023 12:12 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 05 kwiecień 2023 12:13 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 06 kwiecień 2023 11:21 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:11 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:14 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:23 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:27 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:30 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:32 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:33 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:37 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:40 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:43 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:44 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:46 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:50 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:51 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:53 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 10:55 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 21 grudzień 2023 11:00 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 grudzień 2023 11:02 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 grudzień 2023 11:03 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 grudzień 2023 11:05 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 grudzień 2023 11:08 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 grudzień 2023 11:10 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 11:37 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 12:00 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 12:03 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 grudzień 2023 12:04 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 grudzień 2023 12:06 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 marzec 2024 14:15 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 marzec 2024 14:23 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 marzec 2024 14:34 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
poniedziałek, 18 marzec 2024 13:54 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 marzec 2024 13:58 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 13:06 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 13:14 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12 kwiecień 2024 13:24 Super User