Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

Senat jest organem kolegialnym, któremu przewodniczy Rektor. Do zadań Senatu należy podejmowanie strategicznych decyzji, które są wiążące dla Rektora i całej społeczności Uczelni. Skład Senatu wybierany jest co 4 lata.

Skład Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2022 roku do 31.08.2026 roku:

dr hab. Aleksander Prokopiuk, prof. WSE
mgr Urszula Onichimiuk
prof. WSE dr Bogumiła Powichrowska
dr Ewa Piekarska
dr Andrzej Dzun
dr Radosław Galicki
mgr Małgorzata Choińska - Furmaniak
mgr Barbara Andruszkiewicz
mgr inż. Marlena Łukaszewicz
Piotr Jankowski (studentka)
Joanna Zambrzycka (studentka)

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje