Szablony artykułów

Regulamin pracy

Zarządzanie nr 13/2019 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku - w sprawie wprowadzenia zmian oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu pracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
uczelnia niepubliczna

Adres:
Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok

Informacja telefoniczna:
(85) 652 00 24

 NIP: 542-17-21-656
REGON: 050383717

Do [WPISZ DATĘ, np. 23 lutego 2013 roku] sekretariat [NAZWA PODMIOTU] przyjmuje aplikacje kandydatów na wolne stanowisko [NAZWA STANOWISKA].