Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

Senat jest organem kolegialnym, któremu przewodniczy Rektor. Do zadań Senatu należy podejmowanie strategicznych decyzji, które są wiążące dla Rektora i całej społeczności Uczelni. Skład Senatu wybierany jest co 4 lata.

Skład Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2018 roku do 31.08.2022 roku:

 

prof. WSE dr Aleksander Prokopiuk
prof. zw. dr hab. Bazyli Poskrobko
prof. WSE dr Bogumiła Powichrowska
mgr Urszula Onichimiuk
dr Maciej Dąbrowski
dr Andrzej Dzun
mgr Stanisław Grodzki
Stanisław Zubrzycki
mgr Małgorzata Choińska-Furmaniak
Magdalena Breczko
Jakub Pojawa

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje