• nr 01/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 02/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku - w sprawie stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej wykonywanej przez pracowników Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w ramach stosunku pracy.
 • nr 03/2018 z dnia14 lutego 2018 roku -  w sprawie rozliczania zaliczek pobieranych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 04/2018 z dnia14 lutego 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 05/2018 z dnia 01 marca 2018 roku - w sprawie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2014 roku do 31.08.2018 roku.
 • nr 06/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku - w sprawie ustalenia składu Komisji ds. Selekcji Księgozbioru w Bibliotece Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 07/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w porozumieniu z przedstawicielami Samorządu Studenckiego.
 • nr 08/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.
 • nr 09/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.
 • nr 10/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie ustalenia składu Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 11/2018 z dnia 07 maja 2018 roku - w sprawie przeprowadzenia wyborów do Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2018 r. do 31.08.2022 roku.
 • nr 12/2018  z dnia 08 maja 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 13/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku - w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku oraz przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników na kadencję 2018 - 2020.
 • nr 14/2018 z dnia 06 lipca 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 15/2018 z  dnia 09 lipca 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 16/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku - w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 17/2018  z dnia 31 sierpnia 2018 roku - w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2018 z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 18/2018 z dnia 14 września 2018 roku - w sprawie wprowadzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego Regulaminu pracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 19/2018 z dnia 24 września 2018 roku - w sprawie powołania Katedry Zarządzania, Prawa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • nr 20/2018 z dnia 28 września 2018 roku - w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2018 do 31.08.2022 roku.
 • nr 21/2018 z dnia 02 października 2018 roku - w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych  dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 22/2018 z dnia 02 października 2018 roku - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 23/2018 z dnia 02 października 2018 roku - w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 24/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku - w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 • nr 25/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku - w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 • nr 26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - w sprawie Zarządzenia nr 7/2014 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie trybu i zasad oceny nauczycieli akademickich.
 • nr 01/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 02/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku dla studentów, których rok akademicki rozpoczyna się w lutym 2019 roku.
 • nr 03/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku - w sprawie wprowadzenia procedury zatrudnienia na stanowisko profesora Uczelni.
 • nr 04/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Profesora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 05/2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 06/2019 z dnia 28 maja 2019 roku - w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych oraz procedury kontroli antyplagiatowej.
 • nr 07/2019 z dnia 28 maja 2019 roku - w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 08/2019 z dnia 28 maj 2019 roku - w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 09/2019 z dnia 28 maja 2019 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.
 • nr 10/2019 z dnia 28 maja 2019 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
 • nr 11/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 12/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku - w sprawie zmiany Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 13/2019 z dnia 16 września 2019 roku - w sprawie wprowadzenia zmian oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu pracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 01/2018 pdf 445.00 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 02/2018 pdf 3.01 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 03/2018 pdf 326.72 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 04/2018 pdf 500.91 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 06/2018 pdf 371.47 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 07/2018 pdf 550.93 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 08/2018 pdf 409.68 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 09/2018 pdf 442.81 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 10/2018 pdf 378.81 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 11/2018 pdf 1.92 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 12/2018 pdf 1.87 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 13/2018 pdf 3.68 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 14/2018 pdf 2.80 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 15/2018 pdf 1.34 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 05/2018 pdf 1.77 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 16/2018 pdf 15.70 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 17/2018 pdf 2.32 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 19/2018 pdf 322.77 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 20/2018 pdf 1.49 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 22/2018 pdf 361.22 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 23/2018 pdf 363.74 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 24/2018 pdf 381.23 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 25/2018 pdf 391.21 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 26/2018 pdf 392.56 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 18/2018 pdf 14.54 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 01/2019 pdf 436.74 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 02/2019 pdf 1.78 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 03/2019 pdf 769.06 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 04/2019 pdf 933.95 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 05/2019 pdf 666.16 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 06/2019 pdf 4.00 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 07/2019 pdf 1.45 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 08/2019 pdf 473.78 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 09/2019 pdf 364.26 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 10/2019 pdf 367.26 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 11/2019 pdf 432.17 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 12/2019 pdf 6.35 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 13/2019 pdf 28.75 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 październik 2018 11:49 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 11:52 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 12:50 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 12:53 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 październik 2018 11:20 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 październik 2018 11:40 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 październik 2018 13:25 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 październik 2018 13:26 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 18 październik 2018 13:28 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 18 październik 2018 13:37 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 06:47 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 06:51 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 06:55 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 06:58 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:13 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:16 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:19 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:21 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:26 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:31 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:34 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:39 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:41 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:44 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:46 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 08:29 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 08:47 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 08:48 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 08:49 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 12:46 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 08:34 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 08:41 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 08:45 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 kwiecień 2019 08:53 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 kwiecień 2019 08:56 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 08:59 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 kwiecień 2019 11:07 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 kwiecień 2019 11:15 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 kwiecień 2019 11:18 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 kwiecień 2019 11:21 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 kwiecień 2019 11:28 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 kwiecień 2019 11:30 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 maj 2019 08:38 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 maj 2019 08:42 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 maj 2019 08:48 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 22 maj 2019 07:11 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 31 lipiec 2019 10:19 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 lipiec 2019 10:23 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 sierpień 2019 09:46 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 sierpień 2019 09:50 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 02 sierpień 2019 09:54 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 13:21 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 wrzesień 2019 13:30 Super User