• nr 01/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 02/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku - w sprawie stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej wykonywanej przez pracowników Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w ramach stosunku pracy.
 • nr 03/2018 z dnia14 lutego 2018 roku -  w sprawie rozliczania zaliczek pobieranych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 04/2018 z dnia14 lutego 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 05/2018 z dnia 01 marca 2018 roku - w sprawie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2014 roku do 31.08.2018 roku.
 • nr 06/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku - w sprawie ustalenia składu Komisji ds. Selekcji Księgozbioru w Bibliotece Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 07/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w porozumieniu z przedstawicielami Samorządu Studenckiego.
 • nr 08/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.
 • nr 09/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.
 • nr 10/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie ustalenia składu Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 11/2018 z dnia 07 maja 2018 roku - w sprawie przeprowadzenia wyborów do Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2018 r. do 31.08.2022 roku.
 • nr 12/2018  z dnia 08 maja 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 13/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku - w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku oraz przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników na kadencję 2018 - 2020.
 • nr 14/2018 z dnia 06 lipca 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 15/2018 z  dnia 09 lipca 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 16/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku - w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 17/2018  z dnia 31 sierpnia 2018 roku - w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2018 z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 18/2018 
 • nr 19/2018
 • nr 20/2018
 • nr 21/2018 z dnia 02 października 2018 roku - w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych  dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 01/2018 pdf 445.00 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 02/2018 pdf 3.01 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 03/2018 pdf 326.72 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 04/2018 pdf 500.91 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 06/2018 pdf 371.47 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 07/2018 pdf 550.93 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 08/2018 pdf 409.68 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 09/2018 pdf 442.81 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 10/2018 pdf 378.81 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 11/2018 pdf 1.92 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 12/2018 pdf 1.87 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 13/2018 pdf 3.68 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 14/2018 pdf 2.80 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 15/2018 pdf 1.34 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 05/2018 pdf 1.77 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 16/2018 pdf 15.70 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 17/2018 pdf 2.32 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 październik 2018 11:49 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 11:52 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 12:50 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 12:53 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 październik 2018 11:20 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 październik 2018 11:40 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 październik 2018 13:25 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 październik 2018 13:26 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 18 październik 2018 13:28 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 18 październik 2018 13:37 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 06:47 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 06:51 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 06:55 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 06:58 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:13 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:16 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:19 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:21 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:26 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:31 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:34 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:39 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:41 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:44 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:46 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 08:29 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 08:47 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 08:48 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 08:49 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 12:46 Super User