• nr 1/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku - w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych szkoleń oraz zatwierdzenie programów kształcenia dla tych szkoleń.
 • nr 2/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku - w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych "Inspektor Ochrony Danych Osobowych - podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji" oraz zatwierdzenie programu kształcenia tych studiów.
 • nr 3/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku - w sprawie zatwierdzenia przedmiotów specjalnościowych do wyboru w semestrze letnim  roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach: "Ekonomia" studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na kierunku "Bezpieczeństwo  i higiena pracy" studia pierwszego stopnia.
 • nr 4/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku - w sprawie wyrażenia opinii  w zakresie współpracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z Uniwersytetem Szymkenckim w Kazachstanie.
 • nr 5/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku - w sprawie wyrażenia opinii  w zakresie współpracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 • nr 6/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku - w sprawie wyrażenia opinii  w zakresie współpracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z tbproject Tomasz Borowski  ul. Bohaterów Westerplatte  27, 43-300 Bielsko-Biała.
 • nr 7/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku - w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych "Podyplomowe studia w zakresie zarządzania - "Master of Business Administration" oraz zatwierdzenie programu kształcenia tych studiów.
 • nr 8/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku - w sprawie uchylenia uchwały nr 1/2014 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości  honorarium w wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy nauczycieli akademickich.
 • nr 9/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku - w sprawie uruchomienia i prowadzenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku nowych studiów podyplomowych "Doradztwo i coaching kariery" oraz zatwierdzenie programu kształcenia dla tych studiów.
 • nr 10/2018 z dnia 17 maja 2018 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności naukowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w 2017 roku.
 • nr 11/2018 z dnia 17 maja 2018 roku - w sprawie przyjęcia planu badań i planu wydawniczego na 2018 rok w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 12/2018 z dnia 17 maja 2018 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji kierunkowych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 13/2018 z dnia 17 maja 2018 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdania z funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w 2017 roku.
 • nr 14/2018 z dnia 17 maja 2018 roku - w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów na kierunki: "Ekonomia", "Bezpieczeństwo i  higiena pracy" oraz "Rolnictwo i agrobiznes"  w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020.
 • nr 15/2018 z dnia 17 maja 2018 roku - w sprawie limitu przyjęć na I rok studiów  w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020.
 • nr 16/2018 z dnia 17 maja 2018 roku - w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  Rektora z działalności merytorycznej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2017.
 • nr 17/2018 z dnia 17 maja 2018 roku - w sprawie wyrażenia opinii  w zakresie współpracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z Fundacją Partnerstwo na Rzecz Rozwoju , współkoordynatora Klastra Technologicznego INFOTECH.
 • nr 18/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2017.
 • nr 19/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku - w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku za rok 2018.
 • nr 20/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku - w sprawie zatwierdzenia zmian w planie i programie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Ekonomia o profilu praktycznym.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Senatu WSEwB nr 1/2018 pdf 24.36 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 2/2018 pdf 4.02 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 3/2018 pdf 1,010.65 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 4/2018 pdf 329.90 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 5/2018 pdf 343.73 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 6/2018 pdf 353.59 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 7/2018 pdf 3.04 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 8/2018 pdf 478.46 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 9/2018 pdf 428.95 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 10/2018 pdf 6.90 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 11/2018 pdf 1.96 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 12/2018 pdf 10.23 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 13/2018 pdf 4.00 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 14/2018 pdf 1.51 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 15/2018 pdf 554.80 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 16/2018 pdf 37.16 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 17/2018 pdf 374.33 KB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 18/2018 pdf 13.33 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 19/2018 pdf 4.21 MB Super User
Uchwała Senatu WSEwB nr 20/2018 pdf 872.66 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 październik 2018 11:29 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 11:55 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 11:57 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 październik 2018 11:41 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 12:33 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 12:42 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 12:46 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 12:48 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 12:57 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 13:02 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 13:04 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 13:08 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 13:16 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 13:24 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 13:29 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 13:31 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 13:37 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 12:46 Super User